Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΖΩΗ - ΦΙΛΙΑ - ΧΑΡΑ

You are here:
E-mail Print PDF

 

Η στελέχωση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν.Γρεβενών αποτελείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κατανεμημένο ανά σχολικό έτος στις παρακάτω ειδικότητες:

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Δ/ΝΤΗΣ: Τζάτζης Κωνσταντίνος ΠΕ11

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

1. Μπασίνα Δήμητρα ΠΕ02.50

2. Δρουδάκη Ανδριάνα ΠΕ11.50

3. Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ08

4. Καλάκου Μαρία ΠΕ20 (Γραμματειακή υποστήριξη)

5. Χουλιάρας Νικόλαος ΠΕ20

6. Παπαβασιλείου Αικατερίνη ΠΕ18.12.50

7. Ντόντορου Αικατερίνη ΠΕ03.50

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

1. Γώγου Αναστασία ΠΕ23

2. Πιστιώλα Ευγενία ΠΕ30

3. Καραγιάννης Θεόδωρος ΠΕ21

4. Καρανάνου Ευαγγελία ΠΕ28

5. Χατζηγρηγοριάδου Δέσποινα ΠΕ23 (ΣΔΕΥ)

6. Τζόγα Τριανταφυλλιά ΠΕ30 (ΣΔΕΥ)

 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 

1. Χαλβατζή Φωτεινή ΔΕ01


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Δ/ΝΤΗΣ: Τζάτζης Κωνσταντίνος ΠΕ11

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

1. Μπασίνα Δήμητρα Μόνιμη ΠΕ02.50 (9 ώρες/εβδομάδα-ανήκει οργανικά)

2. Δρουδάκη Ανδριάνα Μόνιμη ΠΕ11 (21 ώρες/εβδομάδα-τοποθέτηση από απόσπαση)

3. Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ08 Μόνιμος (15 ώρες/εβδομάδα-τοποθέτηση με διάθεση)

4. Καλάκου Μαρία ΠΕ20 Μόνιμη (12 ώρες/εβδομάδα-γραμματειακή υποστήριξη)

5. Φίστη Μαρία Αναπληρώτρια ΠΕ02.50 (8 ώρες/εβδομάδα)

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

1. Κουτάλης Χρήστος ΠΕ28 Αναπληρωτής (15 ώρες/εβδομάδα)

2. Σιόβα Αγνή ΠΕ21 Αναπληρώτρια (25 ώρες/εβδομάδα)

 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 

1. Χαλβατζή Φωτεινή ΔΕ01 Αναπληρώτρια (26 ώρες/εβδομάδα)


 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Δ/ΝΤΗΣ: Τζάτζης Κων/νος ΠΕ11

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Φίστη Μαρία ΠΕ02.50
 2. Κανελλιά Δήμητρα ΠΕ18.12.50
 3. Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ08
 4. Αναγνώστου Χρήστος ΠΕ03.50
 5. Δρουδάκη Ανδριάννα ΠΕ11
 6. Τζήκα Βάϊα ΠΕ20

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Μπαμπάλα Ευγενία ΠΕ30
 2. Καρανάνου Ευαγγελία ΠΕ28
 3. Σιόβα Αγνή ΠΕ21

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 1. Χαλβατζή Φωτεινή ΔΕ01

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Δ/ΝΤΗΣ: Τζάτζης Κων/νος ΠΕ11

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Φίστη Μαρία ΠΕ02.50
 2. Ντόντουρου Αικατερίνη ΠΕ03.50
 3. Χαντές Χρήστος ΠΕ11
 4. Δρουδάκη Ανδριάννα ΠΕ11
 5. Τζήκα Βάϊα ΠΕ20
 6. Φιτσιλή Ελένη ΠΕ18.12.50
 7. Ζωγράφος Κων/νος ΠΕ18.15.50
 8. Κανελλιάδου Δέσποινα  ΤΕ16

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Καρανάνου Ευαγγελία ΠΕ28
 2. Κορομπούλα Σωτηρία ΠΕ30
 3. Γώγου Αναστασία ΠΕ23

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 1. Τσακστάρα Μαρία ΔΕ01

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Δ/ΝΤΗΣ: Τζάτζης Κων/νος ΠΕ11


Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Φίστη Μαρία ΠΕ02.50
 2. Τσουμπανάκης Κων/νος ΠΕ18.12
 3. Παπαστεργίου Παναγιώτης ΠΕ18.12
 4. Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ08
 5. Γκάγκας Νικόλαος ΠΕ03
 6. Χαντές Χρήστος ΠΕ11
 7. Τζήκα Βάϊα ΠΕ20
 8. Παράσχου Γεώργιος ΠΕ16

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Μπαμπάλα Ευγενία ΠΕ30
 2. Σιόβα Αγνή ΠΕ21
 3. Ιωσηφίδου Βαρβάρα ΠΕ23
 4. Καρανάνου Ευαγγελία ΠΕ28

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 1. Τσουκνίδα Μαρία ΔΕ01
 2. Τσακστάρα Μαρία ΔΕ01

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Διευθυντής: Τζάτζης Κωνσταντίνος: Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 1. Κιουρτζίδου Βικτώρια: Φιλόλογος ΠΕ02
 2. Μπαρμπαρούσης Βασίλειος: Μαθηματικός ΠΕ03
 3. Μοσχονάς Γεράσιμος: Καλλιτεχνικών ΠΕ08
 4. Βασιλόπουλος Αριστοτέλη: Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
 5. Χαντές Χρήστος: Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
 6. Παπαστεργίου Παναγιώτης: Τεχνολόγος Γεωπονίας ΠΕ18.12
 7. Τσουμπανάκης Κωνσταντίνος: Τεχνολόγος Γεωπόνος ΠΕ18.15
 8. Κακάλης Κωνσταντίνος: Πληροφορικής ΠΕ20

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π):

 1. Σιόβα Αγνή: Λογοθεραπεύτρια: ΠΕ21
 2. Βουλογεώργου Αθανασία: Λογοθεραπεύτρια ΠΕ21
 3. Μωυσιάδου Αικατερίνη: Ψυχολόγος ΠΕ23
 4. Καρανάνου Ευαγγελία: Φυσικοθεραπεύτρια ΠΕ28
 5. Πιστιώλα Ευγενία: Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ30

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

 1. Σεραφείμ Νικολέτα: Φροντιστών ΔΕ1
 2. Τσακστάρα Μαρία: Φροντιστών ΔΕ1

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 -2010

 

Δ/ντής
Τζάτζης Κων/νος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)


Προσωπικό

 1. Βασιλόπουλος Αριστοτέλης ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)
 2. Καμπούρη Σωτηρία ΠΕ-16 (Μουσικός)
 3. Καρανάνου Ευαγγελία Ε.Ε.Π ΠΕ-28 (Φυσιοθεραπεύτρια)
 4. Κιουρτζίδου Βικτώρια ΠΕ-02 (Φιλόλογος)
 5. Κωνσταντά Δήμητρα ΠΕ-20 (Πληροφορικής)
 6. Μήτρου Άγγελος ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)
 7. Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)
 8. Μπαρμπαρούσης Βασίλειος ΠΕ-03 (Μαθηματικός)
 9. Όλκα Αικατερίνη Ε.Ε.Π ΠΕ-23 (Ψυχολόγος)
 10. Παπαστεργίου Παναγιώτης ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)
 11. Σιόβα Αγνή Ε.Ε.Π ΠΕ-21 (Λογοθεραπεύτρια)
 12. Τασιοπούλου Μαρία ΠΕ-19 (Πληροφορικής)
 13. Τσακνάκης Αθανάσιος ΠΕ-01 (Θεολόγος)
 14. Φίστη Μαρία ΠΕ-02 (Φιλόλογος)
 15. Χαντές Χρήστος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)
 16. Χαλβατζή Φωτεινή Ε.Β.Π

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 -2009

Δ/ντής

Τζάτζης Κων/νος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Προσωπικό

Βασιλόπουλος Αριστοτέλης ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Καρανάνου Ευαγγελία Ε.Ε.Π ΠΕ-28 (Φυσιοθεραπεύτρια)

Μακρίδου Ιωάννα Ε.Ε.Π ΠΕ-23 (Ψυχολόγος)

Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Παπαστεργίου Παναγιώτης ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)

Πάτρα Ευανθία ΠΕ-03 (Μαθηματικός)

Στεφάνου Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Σιόβα Αγνή Ε.Ε.Π ΠΕ-21 (Λογοθεραπεύτρια)

Τασιοπούλου Μαρία ΠΕ-19 (Πληροφορικής)

Χαλβατζή Φωτεινή Ε.Β.Π ΔΕ (Βοηθ.Προσωπικό)

Χαντές Χρήστος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 - 2008

Δ/ντρια Καρκαλέτση Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Προσωπικό

Αντωνάκη Καλλιόπη ΠΕ-03 (Μαθηματικός)

Βασιλειάδης Όμηρος Ε.Ε.Π ΠΕ-29 (Εργοθεραπευτής)

Βλάσης Ευάγγελος ΠΕ-31 (Ειδικής Αγωγής)

Γέροντα Αλεξάνδρα ΠΕ-23 (Ψυχολόγος)

Γκάγκας Νικόλαος ΠΕ-03 (Μαθηματικός)

Δράκου Στυλιανή ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Μορφοπούλου Συμέλα ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Παπαστεργίου Παναγιώτης ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)

Πετρωτού Αικατερίνη ΠΕ-04 (Φυσικός- Χημικός)

Πυργιώτη Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Ροδακοπούλου Μαγδαληνή ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)

Σιόβα Αγνή Ε.Ε.Π ΠΕ-21 (Λογοθεραπεύτρια)

Σπαθή Αικατερίνη ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Φτενογιάννη Ευαγγελία ΠΕ-16 (Μουσικός)

Χαλβατζή Φωτεινή Ε.Β.Π ΔΕ (Βοηθ.Προσωπικό)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 -2007

Δ/ντρια

Καρκαλέτση Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Προσωπικό

Βασιλόπουλος Αριστοτέλης ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Γάκα Αικατερίνη ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Μπαρτζιώκα Ευαγγελία ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Μπαρμπαρούσης Βασίλειος ΠΕ-03 (Μαθηματικός)

Μπασινού Βαρβάρα ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Πάλλα Κων/να ΠΕ-16 (Μουσικός)

Παπαμώρου Ανδριανή Ε.Ε.Π ΠΕ-30 (Κοιν.Λειτουργός)

Ροδακοπούλου Μαγδαληνή ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)

Σιόβα Αγνή Ε.Ε.Π ΠΕ-21 (Λογοθεραπεύτρια)

Τζάτζης Κων/νος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Χαλβατζή Φωτεινή Ε.Β.Π ΔΕ (Βοηθ.Προσωπικό)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 -2006

Δ/ντρια

Καρκαλέτση Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Προσωπικό

Βασιλειάδης Όμηρος Ε.Ε.Π ΠΕ-29 (Εργοθεραπευτής)

Γκαζέπη Άννα ΠΕ-70 (Δασκάλα)

Ιατρούδη Φωτεινή ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)

Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Μπέτας Στέργιος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Σιόβα Αγνή Ε.Ε.Π ΠΕ-21(Λογοθεραπεύτρια)

Τζάτζης Κων/νος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Φτενογιάννη Ευαγγελία ΠΕ-16 (Μουσικός)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 -2005

Δ/ντρια

Καρκαλέτση Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Προσωπικό

Βασιλόπουλος Αριστοτέλης ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Ιατρούδη Φωτεινή Αγόρου Ζωίτσα ΠΕ-18.12 (Τεχνολ.Γεωπόνος)

Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Μπαζάκας Φώτιος ΠΕ-70 (Δάσκαλος)

Πανώργιας Σπυρίδων ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Παπαμώρου Ανδριανή Ε.Ε.Π ΠΕ-30 (Κοιν.Λειτουργός)

Σωτήρη Χρυσούλα ΠΕ-15 (Οικοκυρικών)

Τζάτζης Κων/νος ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 -2004

Δ/ντρια

Καρκαλέτση Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Προσωπικό

Αγόρου Ζωίτσα ΠΕ-18 (Τεχν.Φυτικής παραγωγής)

Βασιλόπουλος Αριστοτέλης ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Κουζούπη Αφροδίτη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Λόλας Γρηγόριος ΠΕ-70 (Δάσκαλος)

Μοσχονάς Γεράσιμος ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών)

Παπαμώρου Ανδριανή Ε.Ε.Π ΠΕ-30 (Κοιν.Λειτουργός)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002 -2003

Δ/ντρια

Καρκαλέτση Αικατερίνη ΠΕ-02 (Φιλόλογος)

Προσωπικό

Βαγγέλη Μαρία ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Βασιλόπουλος Αριστοτέλης ΠΕ-11 (Φυσικής αγωγής)

Γεδεών Ιωάννα ΠΕ-18_16 (Δασοπονίας)


 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πείτε μας την γνώμη σας για την ιστοσελίδα
 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα175
mod_vvisit_counterΧτες295
mod_vvisit_counterΤρέχουσα εβδομάδα175
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα1602
mod_vvisit_counterΤρέχων μήνα2803
mod_vvisit_counterΠροηγούμενο μήνα756
mod_vvisit_counterΣύνολο46683
O καιρός σήμερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ